Mikor kell egyszerű bejelentési tervet készíteni?

Egyszerű bejelentés

33/A § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) valamint a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló törvény) szerinti egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység:

  1. a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
  2. műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
  3. a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
  4. műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
  5. az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg:

456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § A bejelentést papír alapon vagy elektronikus úton az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet kérelem benyújtására vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával, az Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával kell benyújtani.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele:

  1. az egyszerű bejelentés mellékleteként az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció kötelező munkarészei PDF/A formátumban,
  2. a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele,
  3. a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése, valamint
  4. 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén az építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

 

Ez is érdekelhet:

Engedéllyel és engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 2023

Építési engedély és minden amit tudni kell róla 2023-ban

Mekkora házat lehet építeni engedély nélkül 2023-ban?